Selecteer een pagina

Project:
Centrumplan wijkcentrum

Locatie:
Roermond

Realisatie:
2017

Teamverband:
XVW-architectuur voor stedenbouwkundige deelstudie

Opdrachtgever:
Gemeente Roermond, provincie Limburg, Wonen Zuid, Wonen Limburg

Centrumplan Donderberg Roermond

Burobol ontwerpt het nieuwe centrum van de Donderberg. Vanuit de ambitie van het Wijkontwikkelingsplan, is samen onderzocht wat het beste ruimtelijke antwoord is op de brede vraag die er ligt voor deze wijk. Burobol heeft aan de hand van ontwerpend onderzoek de opgave geherformuleerd van pleinontwerp naar integrale ruimtelijke ingreep. Kern van de ruimtelijke ingreep is de transformatie van een brede weg waar de bebouwing zich afkeert, naar een aantrekkelijke Allee met verblijfskwaliteit. Een bloeiende border met gewelfde houten zitelementen vormt de ruggengraat van de nieuwe Allee.