CSS animations are not supported in your browser CSS transforms are not supported in your browser CSS 3D transforms are not supported in your browser CSS transitions are not supported in your browser Sorry, only modern browsers.

de
betere bomen
methode

Betere Bomen

Het platform voor beheersing van boomziekten en plagen door actuele informatie en diversiteit in ontwerp.

verkenning

Wij analyseren uw boombestand op

toekomstbestendigheid

Ruimtelijke analyse groenstructuur en historische gelaagdheid
Indien nodig visuele vitaliteitsinspectie (VTA), boomveiligheidsinspectie en inventarisatie van het boombestand
Data-analyse van leeftijdsopbouw en soortverdeling
Inzichtelijk maken van risico’s bij ziekte en gelijktijdige vervanging

ontwerp

In ons ontwerp draagt de boomstructuur bij aan de

leefomgeving

Verkennen kansen voor het vergroten van gebruiks- en belevingswaarde groen
Verkenning kansen ecologie en klimaatadaptatie
Verbetering klimaat stedelijke omgeving
Dicht

inrichting

Advies voor de realisatie van het

wensbeeld

Ordenen groenstructuren naar karakteristiek
Benoemen diversiteit aan boomsoorten binnen wensbeeld
Opstellen toetsingscriteria voor groeiplaats en soortkeuze bij ontwikkelingen